آموزش هر چی كه بخوای http://amoozesh-va.mihanblog.com 2020-02-27T09:22:13+01:00 text/html 2015-08-03T15:58:16+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1191 <div class="test"><div><span style="line-height: 25px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">- نام محصول: </span><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش</span></font></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font color="#cc3333"><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/d-amo9898.pdf" title="" target="_blank">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></font></div><div><div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>- مواد امتحانی موجود در این بسته:</b></span></font></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#ff0000"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">شامل بسته سوالات عمومی سالهای قبل و سوالات دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه)</span></font></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>الف:</b> سوالات تخصصی موجود در این بسته:</span></font></div><div><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></font></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس <font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال سنجش و ارزیابی&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال تعلیم و تربیت <font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال تکنولوژی آموزش <font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>ب:</b> مجموعه اول سوالات عمومی موجود در این بسته:</span></font></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><div style="line-height: 21.6666679382324px;">تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩&nbsp;</div><div style="line-height: 21.6666679382324px;">٣ دفترچه سوال عمومی (۶٠ سوال سال ٨۴ / ۶٠ سوال سال ٨۶ / ١٠٠ سوال سال ٨٩) <font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه هر سه دفترچه)</font></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;">تعداد مجموع سوالات: ٢٢٠</div></span></font></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><b>ج:</b> مجموعه دوم سوالات عمومی موجود در این بسته:</span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">400 نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">300 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">400 نمونه سوال اطلاعات سیاسی، اجتمامی و مبانی قانونی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;">240 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی/سوالات استاندارد و پر تکرار در دو بسته ی 100تایی&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">300 نمونه سوال زبان انگلیسی/سوالات استاندارد و پر تکرار&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">400 نمونه سوال معارف اسلامی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">300 نمونه سوال ریاضیات و آمار مقدماتی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.9999990463257px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div></div><div style="line-height: 25px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><font color="#ff0000">+&nbsp;</font>تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.</div><div style="line-height: 25px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="line-height: 21.6666679382324px;"><div><div><b>- آیا جهت خرید این محصول دو دل هستید! در باره ی این محصول بیشتر بدانید:</b></div><div><div>مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی کردن یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری اقدام به عرضه می نمایند، در نتیجه اکثر سوالات موجود علاوه بر تکراری بودن، خاصیت اختصاصی و بروز بودن خود را از دست داده و به صورت کلی فاقد کیفیت های لازم هستند.</div><div>بسته ی عرضه شده در "میهن همکار" با صرف وقت و هزینه توسط گروه نویسندگان متخصص و حاذق "میهن همکار" تهیه و ثبت شده است.&nbsp;</div><div>مزیت های ویژه ی این بسته:</div><div>1- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده</div><div>2- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه</div><div>3- حاوی سوالات جدید</div><div>4- حاوی سوالات پرتکرار</div><div>5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در طراحی سوالات</div><div>6- تمامی سوالات دارای تیک پاسخ صحیح در کنار گزینه ی صحیح می باشند</div><div>7- استفاده از عین نمونه سوالات سالهای قبل آموزش و پرورش</div><div>اکنون جهت حصول اطمینان و سنجیدن آنچه که به عنوان مزیت این بسته خدمت شما عرض کردیم میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید مجموعه کامل نمونه سوالات ذکر شده نمایید.</div></div></div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/d-amo9898.pdf" title="" target="_blank" style="line-height: 21.6666679382324px;">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></div><div><div>کیفیت کار ما، اعتبار ماست! مجموعه ی کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه ی آنها آماده ی خرید می باشد.</div><div>___</div><div><font color="#ff0000">توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.</font></div></div></div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1650"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1650">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-08-03T15:57:02+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله سرویس وب مربوط به اطلاعات ترافیک جاده‌ای http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1190 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;Semantic web service discovery system for road traffic information services</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>سیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای</b></div><div>دسته: فناوری اطلاعات - کامپیوتر</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Semantic-web-service-discovery-system.pdf" title="سیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>در این مقاله قصد داریم به تشریح یک پلت فرم چند عامله برای سیستم اطلاعات مسافر پردازیم که در این سیستم، به مسافرین اجازه داده شده تا سرویس وب مربوط به اطلاعات ترافیک جاده‌ای (WSs) &nbsp;که با نیاز مندی آن‌ها بهترین مطابقت را دارد پیدا کنند. پس از مطالعه‌ی پروپوزال های موجودی که به کشف Ws معنایی پرداخته بودند، یک الگوریتم تطابق ترکیبی را پیاده سازی کردیم که به صورت کامل آنرا تشریح خواهیم نمود. پروفایل‌های Ws معنایی به صورت خودکار به عنوان OWL-S ها شناخته شده و همچنین درخواست مسافر در آن به صورت یک پروفایل OWL نشان داده می‌شود. این الگوریتم، مقیاس‌ها و وزن های مختلفی را به هر پارامتر پروفایل WS تخصیص داده شده که این تخصیص بر اساس سطح ارتباط، نوع و ماهیت آن‌ها صورت می‌گیرد. برای انجام این کار، الگوریتم پائولوچی &nbsp;را توسعه داده‌ایم و از آن در سناریوی خود استفاده نموده‌ایم. همچنین مقیاس های معنایی جدیدی، مخصوصاٌ استفاده از رابطه‌ی هم نیا، برای بهبود فراخوانی‌ها بکار گرفته شده که به سرویس‌های مربوطه اجازه داده تا به وسیله‌ی کاربرانی که هنوز بازیابین شده‌اند کشف شوند. اگرچه ما روابط مفهوم تشابه را افزایش داده‌ایم و زمان اجرا را با استفاده از مرحله‌ی فیلتر پیش پردازش (که به کاهش مجموعه‌ی به احتمال مفید WS می‌پردازد) بهبود داده‌ایم. این امر باعث بهبود الگوریتم تطابق معنایی گردیده است.</div><div>واژگان کلیدی:</div><div><b>سرویس‌های وب معنایی، تطابق گذاری، بازیابی اطلاعات، سیستم های اطلاعات ترافیک جاده‌ای، کشف دانش</b></div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1657"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1657">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-08-03T15:55:24+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله سیستم های خبره :تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1189 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;Detecting earnings management with neural networks</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی</b></div><div>دسته: اقتصاد</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 21</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Detecting-earnings-management-with-neural-networks.pdf" title="تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>مطالعات زیادی جهت ارزیابی و سنجش رخداد و پیدایش مدیریت درآمد در زمینه های مختلف صورت گرفته است. در اکثر مطالعات، مفروضات بر این است که درآمد از طریق اقلام تعهدی حسابداری، مدیریت می‌شود. بدین ترتیب یکسری از مدل‌های تشخیص مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی پیشنهاد شد. توانایی این مدل‌ها برای تشخیص مدیریت درآمد، توسط برخی مطالعات دیگر زیر سؤال رفته است. یک توجیه برای عملکرد ضعیف مدل‌های موجود آن است که اکثر این مدل‌ها از یک رویکرد خطی برای مدلسازی فرایند اقلام تعهدی حتی در صورتی که فرایند اقلام تعهدی غیر خطی باشد، استفاده می‌کنند. گزینه دیگر در مواجهه با موارد غیرخطی، استفاده از انواع مختلف شبکه های عصبی است. هدف از این مطالعه ارزیابی این مورد است که آیا مدل‌های مبتنی بر عملکرد عصبی نسبت به مدل‌های خطی و قسمتی خطی درتشخیص مدیریت درآمد، موثرتر هستند یا خیر؟. این مطالعه شامل مدل‌های شبکه عصبی براساس نقشه خود سازمان دهنده SOM) )، یک مفهوم چند لایه MLP) ) و یک شبکه عصبی رگرسیون عمومی GRNN) ) می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد عملکرد مدل بر مبنای شبکه های عصبی، بهترین عملکرد را دارا می‌باشد، درحالی که مدل خطی مبتنی بر رگرسیون، ضعیف‌ترین عملکرد را دارد، همچنین نتایج نشان داد که هر 5 مدل مورد ارزیابی قرار گرفته، قادر به تخمین اقلام تعهدی اختیاری هستند که باقدری اغماض بعنوان نماینده مدیریت درآمد، عمل می‌نماید.</div><div>واژگان کلیدی: <b>مدیریت درآمد، تعهدات اختیاری، شبکه های عصبی</b></div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1658"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1658">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-23T22:52:52+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله الگوریتم کمیتی جدید، برای حل مسئله ی NP Complete http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1188 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;</span>New Quantum Algorithm Solving the NP Complete Problem</div><div>عنوان فارسی <b>مقاله:&nbsp;یک الگوریتم کمیتی جدید، برای حل مسئله ی NP Complete</b></div><div><b>دسته: ریاضی - کامپیوتر&nbsp;</b></div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/New-Quantum-Algorithm-Solving-the-NP-Complete-Problem.pdf" title="یک الگوریتم کمیتی جدید، برای حل مسئله ی NP Complete" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>در این مقاله ما به بازبینی یک الگوریتم کمیتی(کوانتم) برای حل مسائل NP-Complete و با پیچیدگی زمانی چند جمله ای پرداخته ایم. این پژوهش تقریباٌ ده سال است که &nbsp;در یک سری مقاله توسط پروفسور Igor Volovich ارائه شده است.</div><div>واژگان کلیدی:<b> الگوریتم کوانتم، مسئله ی NP-Complete</b></div><div><b>مقدمه</b></div><div>حدود بیست سال قبل من در شهر رم با پروفسور Igor Volovich ملاقات کردم. از آن زمان، ما با همدیگر بر ر روی فیزیک های اطلاعات کوانتم و ریاضی مشغول پژوهش بوده ایم. وی برای ادراک اساس خلقت، دارای چشمانی باز و ذهنی انعطاف پذیر است، و از این رو وی را میتوان یکی از فیزیک دانان ریاضی مهم در عصر حاضر مطرح کرد. من معمولاٌ از کار کردن با وی لذت میبرم. مهمترین کار مشارکتی ما با هم، پیدا کردن الگوریتمی به منظور حل مسئله ی NPC بوده است، که در این مقاله بازبینی شده است.</div><div>هر مسئله ای که بتوان آنرا در زمان چند جمله ای و به وسیله ی یک ماشین تورینگ غیر قطعی حل کرد، میتوان به صورت چند جمله ای آنرا به یک مسئله ی NPC تبدیل کرد[1]. ، صرف نظر از اینکه یک الگوریتمی برای حل این مسئله در زمانی چند جمله ای برای بیش از سی سال وجود داشته است یا خیر، چنین مسائلی شناخته شده نیستند.</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1558"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1558">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-23T22:52:07+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی، مبنی بر شاخص توسعه ی انسانی اسلامی http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1187 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;Human resource management based on the index of Islamic human development The Holy Quran’s approach</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>مدیریت منابع انسانی، مبنی بر شاخص توسعه ی انسانی اسلامی (روش مبتنی بر قرآن کریم)</b></div><div>دسته: مدیریت - اقتصاد</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Human-resource-management-based.pdf" title="مدیریت منابع انسانی، مبنی بر شاخص توسعه ی انسانی اسلامی" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>هدف: توسعه ی انسانی را می توان مدرن ترین روش توسعه دانست. اگرچه شاخص های توسعه ی انسانی که برای پیاده سازی مدیریت منابع انسانی(HRM) &nbsp;اسلامی پیشنهاد شده اند، برای درک جامعه ی توسعه ی اسلامی کافی نیستند. هدف این مقاله، بررسی شاخص های مدیریت-اسلامی از توسعه ی انسانی است که از دید اسلام و قرآن، &nbsp;مبتنی بر HRM است.</div><div><b>طراحی/متودولوژی/روش:</b> این مقاله از متد علم تفسیر استفاده کرده و این سؤال را در نظر می گیرد: از دید اسلام، شاخص های مدیریت-اقتصادی منابع انسانی چیست؟</div><div>یافته ها: با استناد به اصول و اهداف توسعه ی انسانی، تعاملات اقتصادی بین فعالان مسلمان و از دید اسلام مورد تحلیل قرار گرفته است و یک شاخص مدیریت-اقتصادی مناسبی در بین شاخص های مورد نیاز ارائه شده است، که از طریق برنامه ریزی اقتصادی صورت گرفته است.</div><div><b>اصلیت/ارزش: </b>در روش اسلامی، توسعه ی انسانی در زمانی رخ میدهد که قابلیت های یک شخص بهبود پیدا کند به گونه ای که بتواند تناقضات بیرونی و درونی و تعارضات را مدیریت متد و گامی را به سمت اعتقاد و درستی در مسیر عدالت بردارد تا بتواند به خدا نزدیک شده و زندگی طبیعی خود را با هیئت طیبه جایگزین کند.</div><div>واژگان کلیدی:<b> اسلام، مدیریت منابع انسانی، &nbsp;شاخص توسعه ی انسانی، روش اسلامی، عقاید</b></div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1559"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1559">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-23T22:50:59+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1186 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;An exact model for cell formation in group technology</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی</b></div><div>دسته: فناوری اطلاعات - کامپیوتر</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/An-exact-model-for-cell-formation-in-group-technology.pdf" title="مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>علیرقم تاریخچه ی بزرگ مسئله ی تشکیل سلول(CF) &nbsp;و وجود 12 روش برای آن، روش های کمی وجود داشته اند که به صورت صریح به بهینه سازی اهداف تشکیل سلول بپردازند. این روش ها معمولاٌ منجر به فرمولاسیون های خود سرانه ای شده که میتواند فقط به صورت هیروستیک برای نمونه های تجربی حل شود. در مقابل، ما نشان داده ایم که CF را میتوان به صورت صریح و به وسیله ی مسئله ی چندبرشی کمینه &nbsp;مدل سازی کرد و بهیگی آنرا در عمل حل کرد(برای نمونه های متوسط اندازه). ما چندین محدودیت در دنیای واقعی را در نظر میگیریم که میتواند در داخل فرمول پیشنهادی بکار گرفته شده و نتایجی آزمایشی را با داده های تولید واقعی ایجاد کند.</div><div>واژگان کلیدی:<b> تشکیل سلول، تکنولوژی گروهی، چندبرش کمینه</b></div><div>1.&nbsp;مقدمه</div><div>تشکیل سلول(CF)، یک گام کلیدی در پیاده سازی تکنولوژی گروه میباشد که اصل آن در مهندسی صنعتی و به وسیله ی Mitrofanov(1996) و Burbidge(1961) ارائه شد، و پیشنهاد شد که بخش های مشابه را باید به طرق مشابه پردازش کرد. در بسیاری از زمینه های عمومی، مسئله ی CF را میتوان به صورت زیر فرمول بندی کرد. در یک مجموعه ی محدود داده شده از ماشین ها &nbsp;و بخش هایی که باید در داخل یک بازه ی زمانی خاص پردازش شود، هدف گروه بندی ماشین ها در داخل سلول های سازنده (از این رو نام مسئله ) و بخش ها در داخل خانواده های محصول میباشد، به گونه ای که هر خانواده ی محصول در داخل یک سلول پردازش شود. به طور برابر ، این هدف را میتوان به صورت کمینه سازی میزان حرکت بین سلولی- جریان بخش هایی که بین سلول ها حرکت میکنند، فرمول بندی مجدد کرد. این میزان را میتوان به وسیله ی تعداد بخش ها، حجم کلی آنها بایان کرد، که بسته به حرکت خاصی برای CF میباشد. برای مثال، در صورتی که سلول ها به صورت کم و بیش توزیع شده باشند، ضروری است تا هزینه های انتقال را که بسته به حجم است و نه تعداد بخش ها، کاهش داد.</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1560"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1560">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-23T22:49:48+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله تاثیرات هویت و تصویر محبوبیت برند در اذهان عمومی http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1185 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;Effects of brand love, personality and image on word of mouth</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>تاثیرات ، هویت و تصویر محبوبیت برند ، در اذهان عمومی: برند های مد در میان مصرف کنندگان جوان</b></div><div>دسته: اقتصاد</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Effects-of-brand-love-personality-and-image-on-word-of-mouth.pdf" title="تاثیرات ، هویت و تصویر محبوبیت برند ، در اذهان عمومی برند های مد " target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div><b>هدف – </b>در حوزه ارتباطات مشتری با برند، محبوبیت برند مد روز، موضوع اصلی می باشد. مدیران برند، به برند با محبوبیت بیشتر تمایل دارند، مانند برند مک دونالد که در آن نوشته شده : عاشقشم. با این وجود، در مقالات و کتاب های بازاریابی در مورد اهمیت این موضوع، به اندازه کافی بحث نشده. بعلاوه هرگز در مورد تاثیر خصوصیت برند و تصویر برند بر روی محبوبیت برند تحقیق تجربی صورت نگرفته است. هدف این مقاله، رسیدگی به این بی توجهی است، که با توسعه مدل ترکیبی سببی در محبوبیت برند، خصوصیت برند، تصویر برند، و شایعات و اذهان عمومی و همچنین بررسی روابط بین آنها، به آن خواهیم رسید. اطلاعات در مورد طراحی، روش شناسی و رویکرد با استفاده از نظرسنجی با استفاده سوالات کاربردی از 250 دانشجوی لیسانس انجام گرفت. با استفاده از تست AMOS 16.0 و بکار بردن تحلیل نتایج، فرضیه ها مورد آزمایش قرار گرفتند.</div><div><b>یافته ها -</b> نتایج نشان داد که تنها تصویر برند به عنوان یک عامل تعیین کننده محبوبیت برند در نظر گرفته شده است که بر WOM در راستای هویت برند تاثیر می گذارد</div><div><b>پیامدهای عملی - </b>نتایج مفاهیم دقیق و خط مشی ارائه می دهند که می تواند در تحقیقات آینده ایجاد شود.</div><div><b>اصالت / ارزش -</b> بنابراین، در اصل نتیجه گیری با توجه به تاثیرات مختلف در این مطالعه، محدود به نمونه مورد استفاده در این مطالعه می باشد. به نظر می رسد تحقیق محبوبیت موجود صرفا در چارچوب ایالات متحده باشد. این مطالعه برای بهترین دانش نویسنده، اولین بررسی مفهوم محبوبیت برند در خارج از ایالات متحده آمریکا می باشد.</div><div>واژه های کلیدی: محبوبیت برند، تصویر برند، هویت برند، اذهان عمومی، برند های مد، مشخصات تجاری</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1565"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1565">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-23T22:48:50+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله تحول و آینده ای از بازاریابی سبز http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1184 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;EVOLUTION AND FUTURE OF ENVIRONMENTAL MARKETING</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>تکامل و آینده بازاریابی محیطی</b></div><div>دسته: حسابداری - اقتصاد - بازاریابی</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Evolution-and-future-of-environmental-marketing.pdf" title="تکامل و آینده بازاریابی محیطی" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>بازاریابی محیطی(که بطور متداول به عنوان بازاریابی سبز شناخته شده است) به فرایند فروش محصولات و/ یا خدمات مبتنی بر منافع محیطی اشاره می نماید. چنین محصول یا خدمتی می تواند با محیط سازگار باشد یا به شیوه ای سازگار با محیط ایجاد و بسته بندی شود. در تکامل بازاریابی سبز بسیار تعریف و تجمید شده سه مرحلة طولانی وجود دارد. مرحله اول به عنوان مرحلة بوم شناختی معروف گشته است. مرحله دوم مرحله محیطی نامیده شده است. مرحله سوم نیز به عنوان مرحله پایدار نامیده شده است. متاسفانه، رویکرد بازاریابی سبز تا حد زیادی برای ایجاد نقطه نظر های متفاوت در مصرف کنندگان، توسط خانه های مشترک(corporate house) به عنوان یک شاهکار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته است. موفقیت آتی در مادیت زدایی محصول و خدمات پایدارتر برای اجتناب از کوته نظری در بازاریابی سبز کوتاه، به طور متقاعد کننده ای به برقراری ارتباط و ارائه ارزش مطلوب به مصرف کننده در بازار بستگی خواهد داشت.</div><div><b>واژه های کلیدی: بازاریابی سبز، بوم شناختی، پایدار، بازار.</b></div><div>1. مقدمه</div><div>اصطلاح بازاریابی محیطی (که بطور متداول به عنوان بازاریابی سبز شناخته شده است) در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 اهمیت یافت. این نوع بازاریابی زمانی در اروپا آغاز شد که یک سری محصولات خاص برای جو زمین مضر شناخته شدند. در نتیجه، محصولات جدید «سبز» نشان دادند که خسارت کمتری به محیط وارد می نمایند. انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) اولین کارگاه آموزشی «بازاریابی بوم شناختی» را در سال &nbsp;1975 برگزار نمود. این اقدامات و مذاکرات این کارگاه منجر به ایجاد یکی از کتاب های بازاریابی سبز تحت عنوان «بازاریابی بوم شناختی» شد.</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1566"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1566">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-23T22:46:59+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی و قیمت انرژی http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1182 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;Exploring the nexus of electricity consumption, economic growth, energy prices and technology innovation in Malaysia</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>بررسی رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی، بهای انرژی و نوآوری در فن آوری در مالزی</b></div><div>دسته: اقتصاد</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Exploring-the-nexus-of-electricity-consumption-economic-growth-energy-prices.pdf" title="بررسی رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی، بهای انرژی و نوآوری در فن آوری" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>این مطالعه اساساً قصد دارد تا رابطة بین مصرف برق و رشد اقتصادی، قیمت حامل های انرژی و نوآوری در فن آوری در مالزی را در طول سالهای 1970-2009 بررسی نماید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مصرف برق و عوامل مؤثر بر آن ها هم انباشته گشته است. به طور خاص، نتایج تجربی نشان می دهد که در مالزی درآمد بطور مثبتی بر مصرف برق تاثیر می گذارد، در حالی که قیمت های حامل انرژی و نوآوری در فن آوری منفی در بلند تاثیر منفی بر آن دارد. نتایج علیت گرنجر نشان می دهند که نوآوری در فن آوری علت گرنجر رشد اقتصادی و مصرف برق در مالزی می باشد. علاوه بر این، متوجه شدیم که مصرف برق و رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، علت گرنجر یکدیگر هستند. بنابراین، سیاست گذاران باید برای حصول اطمینان از رشد و توسعه اقتصادی کافی، سرمایه گذاری بیشتری بر روی زیرساخت های برق انجام دهند و در عین حال برای به حداقل رساندن استفاده از سوخت های فسیلی، نوآوری در فن آوری را تقویت نمایند. این امر می تواند بین کیفیت محیطی و رشد اقتصادی در مالزی تعادل ایجاد نماید.</div><div>واژه های کلیدی: </div><div><b>علیت، هم انباشتگی ، رشد برق در مالزی، نوآوری در فن آوری</b></div><div><b>1. مقدمه&nbsp;</b></div><div>در طول دهه های گذشته، مطالعات تجربی زیادی در مورد رابطة رشد برق منتشر شده است. به طور کلی، همه آنها دربردارنده متغیرهای متعارفی می باشند که صرفاً با اندازه داده تغییر کرده اند. کارانفیل تاکید نموده است که تغییر اندازه داده نقش زیادی در ادبیات و سیاست گذاری موثر ندارد. اوزتورک و پین مشخص نموده اند که حذف متغیر(های) مربوطه و کاستی های روش شناختی، دو عامل در ایجاد تناقص در نتایج برآورد می باشند.</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1567"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1567">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-23T22:45:54+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1181 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری</b></div><div>دسته: اقتصاد - فناوری اطلاعات و کامپیوتر</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 42</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Factors-influencing-Internet-shopping-value-and-customer-repurchase-intention.pdf" title="عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>در این تحقیق به صورت تجربی به آزمایش در مورد تاثیر کیفیتهای گوناگون سایت خرید اینترنتی بر روی ارزشهای سودمندی و خوشایندی خرید اینترنتی پرداخته شده. همچنین تاثیر سطح معلوم ارزش خرید اینترنتی روی رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد در این مقاله، بحث شده است. ما معادلات اساسی تحلیلها را با مشاهدات 293 نمونه شامل دو گروه با درآمد متفاوت (شاغل و محصل) ارائه میدهیم. نتایج ما نشان میدهد که در حالی که کیفیت سیستم و خدمات عوامل تاثیرگذار حیاتی بر ارزش سودمندی خرید هستند، کیفیت اطلاعات و خدمات نیز بیشتر به خوشایندی ربط دارند. این یافته ها نشان میدهند که کیفیت خدمات نقش مهمی هم در افزایش سودمندی و هم در افزایش خوشایندی دارد. یافته های ما همچنین نشان میدهند که تاثیر عوامل کیفی بر روی ارزشهای خرید اینترنتی و قصد خرید مجدد متعاقب آن در دو گروه درآمدی متفاوت میباشد.</div><div>واژه های کلیدی</div><div><b>خرید اینترنتی، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، ارزش سودمندی خرید، ارزش خوشایندی خرید، قصد خرید دوباره</b></div><div>1. مقدمه</div><div>بخش اینترنت در دهه گذشته به صورت تصاعدی رشد کرده و قدرت گسترش و تاثیرش در زمینه صنعت افزایش داده است. 2009 تجارت خرید اینترنتی کره به مبلغ 65 میلیارد دلار آمریکا رسید (پنجمین کشور بزرگ در سازمان اقتصادی توسعه و همکاری OECD)، که 5.95 درصد تولید ناخالص داخلی کره &nbsp;GDP را ازان خود کرد)، این درصد از صنعتهای بزرگ کره نیز بیشتر است، صنعتهایی همچون الکترونیک (5.71%) و اتومبیل (4.93.5%). رشد سریع صنعت خرید اینترنتی کره به علت سهولت استفاده از آن است، به طوری که خریداران میتوانند بدون محدودیت زمانی یا مکانی &nbsp;در انواع مختلف فروشگاه های اینترنتی به مشاهده و خرید بپردازند و بدون اینکه در فروشگاه حضور فیزیکی داشته باشند میتوانند احتیاجات مصرفی خود را برطرف کنند&nbsp;</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1568"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1568">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-21T22:34:44+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله استفاده از نوآوری باز در استراتژی های کسب و کار http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1180 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;</span>Applying open innovation in business strategies: Evidence from Finnish software firms</div><div>عنوان فارسی مقاله:<b>&nbsp;استفاده از نوآوری باز در استراتژی های کسب و کار : شواهد شرکت های نرم افزار فنلاندی</b></div><div>دسته: اقتصادی</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Applying-open-innovation-in-business-strategies.pdf" title="استفاده از نوآوری باز در استراتژی های کسب و کار " target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>هدف از مطالعه ما روشن کردن استراتژی های نوآورانة کسب و کار در بخش نرم افزار و درک بهتر اقتصاد زمینه ساز در عرضه نرم افزارهای متن باز (OSS) می باشد. از اطلاعات جمع آوری شده از 170 شرکت نرم افزاری فنلاندی، برای بررسی میزان تفاوت ویژگی های مختلف شرکت های نرم افزاری، از قبیل اندازه، سن، سرمایه فکری، ظرفیت جذب و تاثیر ساختار مالکیت شان بر تصمیم گیری های مبتنی بر استراتژی های کسب و کار شان در عرضه OSS یا توزیع انحصاری محصولات و خدمات استفاده می نماییم.</div><div>یافته های تجربی ما نشان می دهد که پذیرش استراتژی های پیشرفته تکنولوییک مستلزم قانون پیچیده و دانش مدیریتی، از جمله استراتژی عرضهOSS &nbsp;می باشد و به کارکنانی با تحصیلات عالی نیاز دارد. پشتیبانی و گسترش سیستم آموزش، افراد بسیار ماهری را در زمینه های مختلف در دسترش قرار می دهد و این امر برای پذیرش موفقیت استراتژی های نوآورانة کسب و کار شرکتها ضروری است. همچنین دریافتیم که کسانی که وارد بازار می شوند تا حد زیادی توسط پذیرش OSS تحریک شده، اما در رفتار استفاده از شرکت های نرم افزار فعلی هیچ تفاوت معناداری در ارتباط با سن وجود ندارد.</div><div><b>واژه های کلیدی: نوآوری باز، استراتژی های عرضه نرم افزار، نرم افزار متن باز</b></div></div><div><div><b>مقدمه</b></div><div>تولیدکننده های نرم افزار همراه با قوانین خاصی ارائه شده اند که قوی تر از همیشه هستند و می توانند از محصولات خود به عنوان مالکیت معنوی با حق انحصاری و کپی رایت حفاظت نمایند (کوان و هاریسون ، 2001). شرکت با برقراری حقوق انحصاری برنامه های کاربردی جدید، نرم افزار در حال توسعه خود را برای جبران سرمایه گذاری های اش در R&amp;D و توزیع محصول پیش بینی نموده و برای مدت طولانی درآمد زائی می نماید.</div><div>نرم افزار منبع باز (OSS)یک محصول عمومی می باشد که بطور خصوصی تولید شده و کد منبع آن را می توان توسط اینترنت دریافت و رایگان استفاده نمود. در تئوری، نباید به بسیاری از محصولات OSS تجاری بنگریم و گسترش OSS در آنها را ترجیحاً باید محدود نماییم، زیرا اقدامات OSS بر خلاف منطق اقتصادی با عدم استفاده از چارچوب قانونی برای ایجاد درآمد های انحصاری از محصولات انحصاری &nbsp;پیش می روند.&nbsp;</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1563"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1563">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-21T22:33:30+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1179 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله:&nbsp;</span>Central Government Accounting and Financial Reporting</div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی : مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا</b></div><div>دسته: حسابداری دولتی - اقتصاد</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 38</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Central-Government-Accounting-and-Financial-Reporting.pdf" title="حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی " target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>در سال های اخیر، بسیاری از کشورها به منظور پاسخگویی به نیاز به شفافیت، پاسخگویی و مقایسه، به اصلاحات سیستم حسابداری دولتی &nbsp;و گزارشگری مالی خود، در سطح مرکزی و همچنین در سطح محلی، پرداخته اند. علاوه بر این، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی &nbsp;، اولین مجموعه استانداردهای حسابداری را انتشار نموده که به طور خاص به بخش دولتی &nbsp; اختصاص دارد؛ اما پذیرش این استانداردها اجباری نیست، لذا تمام اصلاحات بخش دولتی &nbsp; مبتنی بر آنها نمی باشند.&nbsp;</div><div>با توجه به اینکه مدل حسابداری دولتی &nbsp; و گزارشگری مالی استانداردی وجود ندارد، این مقاله قصد دارد بر دقت و توجه قاره اروپا تمرکز نماید: اولاً، حسابداری دولت مرکزی و سیستم های مالی گزارشگری دو کشور اروپایی (فرانسه و ایتالیا) را به منظور مقایسه این دو سیستم و با تاکید بر شباهت ها و تفاوت آنها و توجه خاص به اصلاحات اخیراً انجام شده تجزیه و تحلیل می نماید ؛ ثانیاً، از آنجا که فرانسه و ایتالیا عضو اتحادیه اروپا هستند، ارزیابی می نماید که آیا مدل های حسابداری مرکزی این دو کشور در راستای سیستم اتحادیه اروپا قرار دارد یا خیر.</div><div><b>واژه های کلیدی: حسابداری بخش دولتی &nbsp;، حسابداری تعهدی، گزارشگری مالی دولت مرکزی.</b></div><div>1. مقدمه</div><div>در دهه های گذشته تحولات ژرفی صورت گرفته و بخش دولتی &nbsp;توسط آن درگیر شیوه نوین سنجی، تعیین تغییرات مربوطه در مدل های کاری و نقش ایفا شده در جامعه شده است. این امر یک مسئله عقلانی و نوین می باشد و در بسیاری از زمینه ها پیشرفت نموده، در بسیاری از ابعاد بخش دولتی &nbsp;اشاره و آغاز شده و با ویژگی ها و زمان بندی های مختلف در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال گسترش یافته است. سازمانهای دولتی &nbsp;مختلف (محلی، ملی، فراملی و بین المللی) و همچنین حوزه های مختلف مداخله دولتی &nbsp;و خدمات دولتی &nbsp;درگیر این امر شده اند.</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1564"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1564">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-21T22:32:00+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید پروژه بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1178 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی</span></div><div>عنوان کامل:&nbsp;<b>عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک</b></div><div>دسته: مدیریت - بازرگانی</div><div>فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات پروژه: 99</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/feh-re-kar-bank552a.docx" title="عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک" target="_blank">جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">+ همراه با پرسشنامه&nbsp;</font></div><div>______________________________________________________</div><div><b>بخشی از مقدمه:</b></div><div><div>این مقاله روش انجام ارزیابی عملكرد كاركنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملكرد، ارتباط بین ارزیابی عملكرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزیابی عملكرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نكات و جزئیات انجام ارزیابی عملكرد از جمله مباحث این مقاله هستند.&nbsp;</div><div><b>اهداف : </b>هدف كلی عبارت است از « تعیین عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در ادارات».</div><div><b>روش :</b> پژوهش حاضر كه حاصل پژوهش میدانی بوده ، جزء مطالعات توصیفی - تحلیلی و به لحاظ روشی در قلمرو تحقیقات میدانی – روش تحقیق پیمایشی قرار می گیرد. واحد تحلیل فرد می باشد و جامعه آماری متشكل از كلیه کارکنان بانک های شهرستان قروه می باشد.</div><div><b>كلیدواژه :</b> ارزیابی عملكرد كاركنان؛ ارزیاب؛ معیارهای ارزیابی؛ فنون ارزیابی عملكرد كاركنان؛ ارزشیابی مشاغل</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1562"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1562">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-21T22:29:44+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید ترجمه مقاله دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1177 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان انگلیسی مقاله: E-GOVERNANCE AND E-GOVERNMENT: A STUDY OF SOME INITIATIVES</span></div><div>عنوان فارسی مقاله:&nbsp;<b>دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی</b></div><div>دسته: تجارت الکترونیکی</div><div>فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)</div><div>تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/e-GOVERNANCE-AND-e-GOVERNMENT.pdf" title="دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی" target="_blank">جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید</a></div><div><font color="#ff0000">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</font></div><div>_______________________________________</div><div><b>چکیده ترجمه:</b></div><div><div>دولت هند(GoI) &nbsp;در زمینه ی توسعه ی کشور ها، حکمرانی الکترونیکی را به عنوان فرصتی عالی برای بهبود حکومت مطرح ساخته است. این تغییرات نه تنها می تواند راه بلندی را در بهبود کیفیت زندگی این بخش های جامعه طی کند، بلکه می تواند دسترسی متساوی را به فرصت های اقتصادی نسبت به قبل فراهم سازد. از این رو، این دولت، حکومت الکترونیکی را به عنوان خودرویی در نظر گرفته که باعث راه اندازی و تقویت اصلاحات و بهسازی ها می گردد. مقاله ی فعلی، بر روی روش های ابتکاری دولت الکترونیکی در هند و چین متمرکز است. هدف این مطالعه، یافتن دیدگاه کاربران بر روی سطح رضایتمندی از پروژه ی ثبت نام الکترونیکی در شرکت های هندی میباشد. پرسشنامه هایی در اختیار منشی های شرکت، حسابداران در بخش های تولیدی و سرویس دهی در هند قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها، از آمار و ارقام استنتاجی استفاده شد. تحلیل داده ها حاکی از این بود که سیستم ثبت نام الکترونیکی(یا پر کردن اسناد به صورت الکترونیکی) باید بر روی پارامتر های مختلفی مانند قابلیت اتصال با سرور، فرمت فرم ها و، آسانی در محاوره ی اطلاعات با بیرون و میزان صحت داده ها بهبود یابد. استلزامات این مطالعه، محدودیت ها و جهت گیری های پژوهش های آینده نیز در این مقاله مطرح شده اند.</div><div>واژگان کلیدی:<b> دولت الکترونیک، حکمرانی الکتروینکی</b></div><div>1.مقدمه</div><div>با پیشرفت ICT(اطلاعات، تکنولوژی ارتباطات) ، واژگانی مانند دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار شده اند. در اصل، این عبارات به صورت مترادف استفاده می شود، اگرچه کاملاٌ متفاوت بوده و دارای مخاطبین متفاوت و اهداف متفاوتی برای رسیدن هستند.</div><div>1.1<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>تعریف دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی</div><div>بر اساس گزارش جهانی دولت الکترونیک UN، مفهوم دولت الکتروینک غالباٌ شامل وب سایت های دولت بوده که هدف آن، ایجاد یک جامعه ی اطلاعاتی فرد محور &nbsp; و قرار دادن اطلاعات و تکنولوژی های ارتباطی در سرویس توسعه و همچنین حل چالش های جامعه ی اطلاعاتی می باشد(www.unpanl.un.org).</div></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1561"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1561">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div> text/html 2015-02-16T18:31:21+01:00 amoozesh-va.mihanblog.com حمید سوالات رشته تجربی آزمون دانشگاه افسری ارتش http://amoozesh-va.mihanblog.com/post/1176 <div class="test"><div><span style="line-height: 1.5;">عنوان:&nbsp;<b>سوالات ورودی دانشگاه افسری آجا (رشته تجربی)</b></span></div><div><span style="line-height: 1.5;">- رشته: تجربی</span></div><div>- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات تخصصی &nbsp;سال 93 (همراه با پاسخنامه)</div><div><font color="#000099"><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/demo-afsari-tajrobi93.pdf" title="آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا مربوط به رشته تجربی" target="_blank">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></font></div><div>تعداد کل سوالات: 105</div><div>- مواد امتحانی موجود در این بسته:</div><div>35 سوال دروس ریاضی &nbsp;(همراه با پاسخنامه)</div><div>35 سوال دروس فیزیک &nbsp;(همراه با پاسخنامه)</div><div>35 سوال دروس شیمی &nbsp;(همراه با پاسخنامه)</div><div><font color="#ff0000">+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.</font></div><div>مزیت های ویژه ی این بسته:</div><div>١- حاوی اصل نمونه سوالات مربوط &nbsp;به سال 93</div><div>٢- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه</div><div>٣- همراه با پاسخنامه تستی</div><div>اکنون جهت حصول اطمینان میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید کامل نمونه سوالات ذکر شده نمایید.</div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/demo-afsari-tajrobi93.pdf" title="آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا مربوط به رشته تجربی" target="_blank">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></div><div>___</div><div><font color="#cc0000">توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.</font></div><center><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1549"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif"></a><br><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=898&amp;pid=1549">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><center><br></center></center></div>